Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

Urtehage på taket og ballsal til fest

De fleste bokollektiv vi kjenner i Norge i dag er basert på private initiativ. Disse har gjerne oppstått i eksisterende bygninger, uten å kunne tilrettelegge arkitekturen optimalt.

Ved å planlegge bofellesskapet i samspill med arkitekturen fra grunnen av kan merverdien av å dele komme til uttrykk i arkitektoniske, romlige estetiske kvaliteter, mer sjenerøse og kvalitetsfulle fellesrom, og utearealer som en enkelthusholdning ikke ville har mulighet for å realisere. Dette bidrar igjen til å skape et fellesskap som fungerer og gir inspirasjon til å dele.

Behovet for å kunne velge graden av sosial omgang er noe av det som gjør mange skeptiske til kollektive boformer. Det samme gjelder det å dele funksjoner og eiendom: De færreste av oss vil betale for andres fritidsrom eller dyre fasiliteter. Det er derfor viktig at områder og funksjoner som skal deles er så fleksible og grunnleggende som mulig. Her kan arkitektoniske løsninger, legge til rette og inspirere. I tillegg kan arkitektur uttrykke fellesskapets verdier og være identitetsskapende.

Utforming av overgangen mellom privat bolig og fellesareal skjer gjennom medvirkning

Et GbS-bofellesskap har fellesarealer i nær tilknytning til den private boligen. Dette gjør at fellesfunksjonene er lett tilgjengelige, samtidig som man øker sjansen for mer samvær og fremmer opplevelsen av det store fellesskapet.

Alle har en egen, selvstendig boenhet i tillegg til fellesarealene. Løsninger for gode overganger mellom privat og felles tilrettelegger for valgfrihet. Planløsningene er fleksible og kan tilpasses nye livssituasjoner, slik at man kan opprettholde mangfoldet over tid.

Kvalitetsrik og tilrettelagt arkitektur kan være nøkkelen til om det å dele oppleves som en attraksjon og en merverdi. En rekke områder innenfor arkitektur kan bidra til dette; fra god design, romprogrammering til material og konstruksjonsvalg. Romlig organisering og uformelle møtesteder er viktig for det sosiale miljøet og kommunikasjonen mellom beboerne i fellesskapet.

Uteområder ved GbS-pilotprosjektet Vindmøllebakken. Foto: H&H/ Lars Tornøe

Flerbruksløsninger kan være både plassbesparende og sosialt samlende. Men det betyr også at hver beboer i større grad må ta hensyn til fellesskapet. Foto: H&H/ Lars Tornøe

Et godt bofellesskap har fleksible planløsninger som gjør det enkelt å tilpasse boligen når livssituasjonen endrer seg. Lange Eng, Danmark. Foto: Stamers Kontor

Arkitektur som tilrettelegger for og inspirerer til deling, og skaper merverdi i hverdagen.

Uformelle møteplasser er en viktig del av et fellesareal. Preikestolen Fjellstue. Foto: Emile Ashley