Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

En reserve-morfar på fisketur gir deltidspappaen en pause

Flere aleneforeldre, eldre som lever lenger og stadig flere mennesker som bor alene: Samfunnet endrer seg - uten at tilbudet på det private boligmarkedet i stor nok grad følger med.

GbS-modellen legger til rette for et mangfold av mennesker og livssituasjoner. Lav inngangsbillett, fleksible løsninger og en miks av leilighetstyper gjør dette mangfoldet mulig.

Felles og privat sone

Det finnes mange grunner til at mennesker velger kollektive boformer. I våre intervjuer svarte alle at de sosiale fordelene veier tyngst. Når gruppen består av optimal blanding i alder, bakgrunn og personlighet, vil det å dele hverdagen kunne oppleves som en gevinst. Ønske om å bidra som ekstra-morfar kan bety kjærkommen voksentid for en aleneforelder, for eksempel. Behovet for noen å være sammen med, vil kunne dekkes, uten at man fratas muligheten for å være alene.

Mangfoldet styrker fellesskapet og gir representasjon av ulike egenskaper, energier og initiativ som stabile kollektive boformer er avhengig av.

Deltakerne får hjelp, både gruppevis og enkeltvis, til å definere egne behov i sammenheng med en delemodell. Dermed blir prosessen på vei inn i en GbS-boform en form for investering i både egen- og fellesskapsutvikling.

Blanding i alder og livssituasjon er viktig i et GbS-fellesskap. Foto: www.sargfabrik.at

Workshop med mulige beboere i Vindmøllebakken. Foto: MBmultimedia.no

Lekekamerater og reserveforeldre oppleves for mange som et gode. Foto: www.langeeng.dk