Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

Fem familier. En gressklipper.

Gaining by Sharing ser på hvordan kollektive boformer kan bidra til å spare ressurser ved både produksjon, drift og bruk av boligene. Deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester er én ting. Fellesskapet kan også skape økt bevissthet og utløse og støtte nye vaner hos hverandre.

Redusere gjennom å dele

Flere forskningsresultater viser at boligarealet reduseres med i snitt mellom 10 og 30 % per husstand når vi bytter til en mer kollektiv boform. (referanse forskning). Ved å gi avkall på noe av arealet vi disponerer individuelt og legge det sammen i fellesarealer, kan vi både spare arealbruk totalt sett og skape rom for aktiviteter vi ikke kunne hatt i en vanlig leilighet. Kjøkken og spisestue kan for eksempel reduseres i boenhetene og gi et sjenerøst felleskjøkken og festsal med langbord.

En kollektiv boform kan tilrettelegge fysisk for deling, og dermed åpne for delesystemer som gjør at forbruket reduseres. Samtidig gir for eksempel felles vaskerom, med vaskemaskiner, tørketromler, strykejern og dampjern, beboere et bredere utvalg av utstyr enn om de bodde hver for seg. Kildesortering, resirkulering og gjenbruk er eksempler på miljøvennlige handlinger som fellesskapet kan legge til rette for og støtte opp om. Felles innkjøpsordninger kan fremme konsekvente valg av miljøvennlige produkter.

GbS-modellen utfordrer beboerne til å utforske og ta del i lokalmiljøets ulike miljøvennlige tilbud. Eksempler på dette kan være abonnement på økologiske grønnsaker, kollektive transportsystemer eller (el)bil-pool.

Bygget med tanke på miljø og helse

Erfaring viser at brukervennlige bygg ofte får en mer optimal bruk enn andre bygg. Et GbS-bygg skal tilpasse seg brukerne, ikke omvendt. Beboerne skal kunne forstå det tekniske i sin egen bolig og gjøre enkelt vedlikehold og små endringer ved behov. Husets teknologiske løsninger for energi og ventilasjon skal være intuitive og kunne opereres av ufaglærte.

GbS-teamet arbeider tverrfaglig og i samarbeid med miljø- og energirådgivere og krefter i nærmiljøet, slik at løsninger for energibruk, transport, bruk av grøntareal og andre viktige funksjoner kan samkjøres og gjøres til helhetlige, gode miljøløsninger.

Et GbS-bofellesskap bygges i få utvalgte, miljøvennlige materialer, med størst mulig bruk av tre.

Stor hage. Mange om lukingen. Lange Eng, Danmark. Foto: Stamers Kontor.

Fellesmiddag til hverdags og bryllupsfeiring i egen festsal. Atelier Ilsvika, Trondheim. Foto: Privat

Arkitektur som tilrettelegger for og inspirerer til deling, og skaper merverdi i hverdagen.

Fra negativt til positivt fotavtrykk

Matauk eller bare fint for øyet: Grønne fellesaeraeler kan brukes til begge deler. Foto: 123rf