Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

Mindre boliglån, flere opplevelser

Ett av målene med Gaining by Sharing er å bidra til et økonomisk bedre boligtilbud, gjennom optimert boareal og flere fellesfunksjoner. Det å eie mindre og dele mer vil også gjøre hverdagen rimeligere.

En GbS-boenhet skal være tilgjengelig for en bred gruppe mennesker. Dette må den organisatoriske/økonomiske modellen gi rom for. Slik det er nå, fungerer boligen for mange som et isolert investeringsobjekt som sikrer et fremtidig personlig, økonomisk maksimalt utbytte.

I et GbS-fellesskap blir boligen en del av det å ta et ansvar for fellesskapet, og en investering i langtidsrelasjoner og nettverksbygging. Gjennom borettslagsmodellen minskes garantikravet og risikoen for den enkelte deleier.

Gi litt. Få mer.

Hverdagen i et bofellesskap inneholder mange sparemuligheter. Noen få eksempler:

Lavere boligpris

Noen har behov for en litt rimeligere boligsituasjon. Andre ønsker å flytte fra enebolig til leilighet uten å miste muligheten til hage eller gjesterom.

Energiforbruk

Når boarealet er planlagt, bygget og brukt optimalt med tanke på energibruk, blir også ditt personlige forbruk lavt.

Bilpool

Ikke alle er avhengige av å bruke bil hver dag. Bilpool er en rimelig og praktisk løsning for mange bofellesskap: Bil tilgjengelig når du trenger det, og mye lavere utgifter fordi de deles på flere.

Delte tjenester og utstyr

Felles datautstyr, hageredskaper og verktøy og delte utgifter til tjenester som barnevakt eller vaskehjelp er en fin mulighet til økonomisk gevinst.

Felles middag

Store, godt planlagte innkjøp er rimeligere enn mange små impulskjøp. Det er også lettere å utnytte ressursene maksimalt når måltidene planlegges på forhånd.

Egeninnsats

I GbS-bofellesskap legges det opp til egeninnsats i form av å for eksempel legge gulv eller montere kjøkken selv.

Store og små beslutninger tas på fellesmøter. Atelier Ilsvika, Trondheim. Foto: Andreas Brânnlund

Takhage, Sargfabrik, Wien Foto: www.sargfabrik.at

Arkitektur som tilrettelegger for og inspirerer til deling, og skaper merverdi i hverdagen.