Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

De som har gått opp veien før oss

Det finnes en fornyet interesse for kollektive boformer nasjonalt og internasjonalt. Den første internasjonale konferansen om temat ble avholdt i Stockholm i 2010 (1. International Collaborative Housing Conference). I tillegg finnes det flere tegn på at mange ønsker seg fellesskaps­orientert hverdag, i for eksempel klubber for felles­bespisning.

Har du tips du vil dele, send oss gjerne en e-post!

Sargfabrik

Sargfabrik er et kollektiv med 75 utleie enheter på 45 m2, med mulighet for å knytte sammen opptil 6 enheter i et tettere subkollektiv i Wien, Østerrike. En rekke fellesarealer legger grunnlaget for sosial kontakt og fellesskap; et kulturhus, vegetar restaurant, barnehage, og tjuefire timers badehus som også er offentlig tilgjengelig.

Arkitekt: BKK3

Foto: Hertha Hurnaus

Les mer

Lange Eng

Lange Eng er et nyere bofellesskap med 54 eierboliger i ulik størrelse i Albertslund, Danmark. Boligene og et felleshus omkranser en stor grønn fellesgård med terrasser, frukttrær og lekearealer. Felleshuset inneholder kjøkken og spisesal hvor det er fellesbepisning 6 dager i uken. I tillegg inneholder huset lekehjørne, 20 seters kino, multisal og finverksted med symaskiner og annet utstyr.

Arkitekt: Dorte Mandrup

Foto: Stamers Kontor

 Les mer

Kraftwerk

KraftWerk (Zurich) består av flere hus med et differensert boligtilbud. KW2 består av 26 enheter med forskjellige størrelser og konsept, kontor- og atelierrom, en stor fellesareal i 1. etasje med et wellness- og treningsrom på taket.

Utover en ressursbesparende og energi-effisient byggemåte danner KraftWerk2 rammebetingelser for en økologisk livsstil med minimalisering av individuell areal til fordel for fellesareal og omfattende tilbud for miljøvennlig mobilitet.

Arkitekt: Adrian Streich Architekten AG

Foto: Katrin Simonett

Les mer

Bergsligata

Bergsligata 13 er blitt et begrep i Trondheim. Det er Norges eldste kollektiv i sammenhengende virksomhet (etablert i 1972). Bygget tilhører et boligbyggelag/andeler hvor leilighetene er organisert som et kollektiv. Kollektivet består idag av 21 personer med ulik livssituasjon fra 1-60 år. Det er et tett kollektiv hvor man lager felles middager og har arbeidsoppgaver innen vedlikehold og matlaging. Man har regler for gjester og arrangerer felles fester. Bad og kjøkken deler man med en eller to andre beboere, og de større fellearealene som stue, kjøkken, badstue, hobbyrom og utearealer med resten av beboerne.

Les mer

Svartlamoen

Svartlamoen er et lavkostnadsprosjekt initiert av Svartlamoen stiftelse for bolig for unge. Den høye trebygningen rommer 23 hybler og et delt fellesareal, mens i det er 6 ettroms leiligheter I den mindre bygningen. Det enkle uttrykket i ubehandlet furu skal invitere beboerne til å sette sitt eget preg på boligen. Ettersom bæringen ligger i ytterveggene er leilighetene fleksible ift endring. Kun våtrom som bad er faste.

Arkitekt: Brendeland & Kristoffersen arkitekter

Foto: Geir Brendeland

Les mer