Arkitektur Mennesker Miljø Økonomi

Hvem kan vi hjelpe - med hva?

Vi henvender oss til utbyggere eller private aktører som er interessert i å være med og danne bærekraftige bofellesskap, og som gjerne vil ha en profesjonell fasilitering av prosess og gjennomføring.

Modellen som verktøy

Modellen er utarbeidet gjennom grundige studier av eksisterende litteratur og forskning, samt studier og besøk av fungerende kollektiv. Dette har resultert i håndboken Gaining by sharing - en studie om bærekraftig boform, samt pilotprosjektet Vindmøllebakken i Stavanger.

For utviklere, prosjektledere og konsulenter vil modellen fungere som rammeverk og prosessbeskrivelse. Modellen kan også være en støtte for private initiativ.

Prosessfasilitering

Et boligvalg som tar inn over seg miljøspørsmål, innebærer en omfattende bevisstgjøringsprosess og litt annerledes prosjektering. Dette krever oppfølging og formidling av profesjonell fagkunnskap. I dag er denne kunnskapen og kompetansen ikke en del av meglerhusene eller utbyggeres tilbud.

Prosessfasilitering er en nyttig tjeneste for profesjonelle utbyggere såvel som private initiativ. Vi sørger for at prosessen blir gjennomført innenfor et konstruktivt tidsrom og gjennomfører workshops som fører til en felles plattform.

Prosessen med og uten brukermedvirkning.

Bærekraftig arkitektur

Helen & Hards relasjonelle designfilosofi og metode ligger til grunn for utviklingen av arkitekturen som er en del av GbS-modellen. Hovedtanken her er at miljøriktige løsninger oppstår i prosesser som gir rom for å utforske potensialer i gjensidig utveksling mellom mennesker, omgivelser og materielle ressurser.

Arkitekturen i et GbS-bygg inspirerer til deling. Fleksible løsninger gir plass til endringer. Riktig balanse mellom felles og privat skaper et godt bomiljø.

Studien GbS-modellen er basert på er utført av Kruse Smith, Gaia Trondheim og Helen & Hard i perioden 2010-2012.

Ta gjerne kontakt med boligkonsulent Hilde Jensen for en uforpliktende prat om en mulig vei videre mot et bærekraftig bofellesskap.

Interessert?
Send oss en e-post

Brukermedvirkning, Vindmøllebakken. Foto: MBmultimedia.no

Brukermedvirkning, Geoparken. Foto: H&H

Helen & Hards relasjonelle designfilosofi og -metode: For å skape miljøriktige løsninger, må vi utforske potensialer i gjensidig utveksling mellom mennesker, omgivelser og materielle ressurser.

Brukermedvirkning, Vindmøllebakken. Foto: MBmultimedia.no